ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ.: 094365535
Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση: ΔΙΟΔΩΡΟΥ 198
Τ.Κ.: 26443 - ΠΑΤΡΑ

AP.M.A.E.: 28971/22/Β/93/13 

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 122241199000
Τηλ.: 2610270566
Fax: 2610621263
Email: ergodyn@ergodyn.gr 

Ισολογισμός 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΟΥ

ΟΜΙΛΟΥ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2010